Wie is ART2527?

ART2527 = Saskia Brankaert

Saskia Brankaert

Ik ben Saskia Brankaert. En hoewel ik een technische achtergrond heb, heb ik sinds 2010 een passie ontwikkeld voor alles wat met medezeggenschap te maken heeft.
Of het nu om een strategie gaat, om duurzame inzetbaarheid of een sociaal beleid, het heeft mijn volledige interesse.
Ervaring heb ik opgedaan binnen verschillende ondernemingsraden van Philips Lighting (Signify) en Royal Philips.
Hierbij heb ik alle rollen binnen de OR vervuld; van voorzitter tot secretaris, van OR-lid en commissielid tot lid van de centrale ondernemingsraad.
Tijdens deze periode heb ik te maken gehad met complexe vraagstukken zoals reorganisaties, fusies, acquisities, overnames, ploegenroosters en sluitingen van bedrijfsonderdelen.

Naast het werk voor de ondernemingsraad was ik, als kaderlid van de vakbond, gesprekspartner tijdens de onderhandelingen voor de arbeidsvoorwaarden (Royal Philips).

Door het sluiten van Philips Handheld Diagnostics (2018) heb ik als OR-lid, samen met mijn OR, de adviesaanvraag omtrent de sluiting behandeld.
Daardoor ben ik naast inhoudelijk deskundig ook zeer zeker een ervaringsdeskundige.
Door deze sluiting zijn mijn plannen om als zelfstandig adviseur te starten in een stroomversnelling gekomen en inmiddels is ART.2527 een feit.

Mijn praktijkervaring, aangevuld met een post-HBO diploma arbeidsrecht, diploma trainer en diploma adviesvaardigheden, maken van mij de ideale gesprekspartner voor ondernemingsraden.

Samenwerkingsverband

De uitwisseling van kennis en expertise draagt bij aan optimale kwaliteit en resultaat!
Naast mijn werk als zelfstandig adviseur, werk ik als adviseur samen met Schateiland.

Communicatieve vaardigheden zijn een specialisme.
Op dat gebied werk ik dan ook graag samen met Evikazia Groep, zij zijn namelijk de specialist in communicatieve vaardigheden en het benutten van het onbewuste brein in communicatie.
De Evikazia groep verzorgt trainingen, 1 op 1 sessies en workshops uitsluitend functiegericht.
Zodat jouw kennis en kunde direct in eigen praktijk met resultaat inzetbaar is.

Interview: de passie van Saskia

‘Ik weet wat er gebeurt als de adviseur vertrekt’

Saskia Brankaert traint en adviseert ondernemingsraden met haar bedrijf Art.2527. De naam van haar bedrijf verwijst naar de twee belangrijkste artikelen uit de wet op de ondernemingsraden.
Ze heeft een schat aan ervaring in de medezeggenschap opgedaan bij Philips. Door gebrek aan kennis halen ondernemingsraden vaak niet het onderste uit de kan.
Saskia wil deze ondernemingsraden helpen om invloed uit te oefenen in het belang van medewerkers én het bedrijf.

Oprecht in arbeidsrecht

Sommige mensen denken dat ondernemingsraden alleen de belangen van de medewerkers behartigen, maar ondernemingsraden kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.
Op het visitekaartje van Saskia staat: oprecht in arbeidsrecht. ‘Ik help ondernemingsraden het spel tussen onderneming en medewerkers beter te spelen.
Zo wordt het belang van medewerkers beter behartigd én wordt er goed met het bedrijf meegedacht.
Het oprechte komt terug in de manier waarop Saskia werkt.

‘Mijn levensmotto is: je moet jezelf altijd in de spiegel aan kunnen blijven kijken’

‘Een hoogoplopende discussie stop ik bijvoorbeeld liever dan dat we in een situatie terecht komen waarin we tegen elkaar schreeuwen.’
Ook onderhandelingen komen bij Saskia voort uit oprechtheid om iets goeds te bereiken. ‘Mijn vorige werkgever voerde een reorganisatie door, terwijl deze adviesplichtig was.
Ik had tijdens het overleg de onderneming hierop geattendeerd. Toen zij het besluit toch in uitvoering brachten, is mijn OR een procedure gestart bij de Ondernemingskamer.
Gezien de situatie op dat moment was dat het enige juiste, uiteindelijk heeft deze situatie geleid tot betere afspraken voor de werknemers tijdens de sluiting van het bedrijfsonderdeel.’

Training en advies

Art.2527 biedt diverse trainingen, zoals een training voor nieuwe ondernemingsraden. ‘Ik vind het leuk om nieuwe ondernemingsraden op stoom te brengen. Na nieuwe verkiezingen verandert de samenstelling van de ondernemingsraad en zie je vaak dat het niveau inzakt. Het liefst begeleid ik ondernemingsraden van verkiezing naar verkiezing. Ik zorg voor een goede overdracht en dat er een stabiel niveau gehandhaafd blijft.’
Naast het geven van trainingen is ART.2527 gespecialiseerd in de begeleiding van (complexe) advies- en instemmingsaanvragen. ‘Ik kijk als buitenstaander mee, help om goed te kijken naar de reden van de aanvraag en help goede vragen te formuleren. Vervolgens laat ik opties zien waaruit de ondernemingsraad kan kiezen. Waar nodig help ik overeenstemming te bereiken over het in te nemen standpunt. Ik adviseer ondernemingsraden zelf het adviesdocument te schrijven, zodat ze het goed kunnen onderbouwen. Ik check of alles juridisch klopt.’
Saskia ziet het gebrek aan tijd als het grootse probleem van ondernemingsraden. ‘Ze kunnen best twee dagen vrijmaken voor een training, maar het is lastig om daarna de werkzaamheden in te plannen. Dat is vaak toch zo’n acht uur per week. Mijn droom is dat leden van de ondernemingsraden zoveel energie en inspiratie krijgen uit mijn training en advies dat ze hun lidmaatschap niet alleen zien als nevenactiviteit, maar als onderdeel van hun baan.‘

Ervaring

Bij de begeleiding van ondernemingsraden put Saskia uit een schat van praktijkervaring. Ze deed deze op in diverse functies binnen ondernemingsraden bij Philips, zoals voorzitter, secretaris en lid van de centrale ondernemingsraad. Ze kreeg te maken met reorganisaties, fusies, acquisities, overnames, ploegenroosters en sluitingen van bedrijfsonderdelen. ‘Ik weet hoe een ondernemingsraad reilt en zeilt en wat er gebeurt als een trainer of adviseur weer vertrekt. Daar speel ik op in.’

Binnen haar eigen ervaring is Saskia er vooral trots op dat Philips bij splitsing van bedrijfsonderdelen de structuur van ondernemingsraden heeft overgenomen zoals haar ondernemingsraad deze had voorgesteld. ‘Dit was een overwinning, aangezien Philips in eerste instantie een alleen centrale ondernemingsraad wilde. Met ons voorstel hebben we gezorgd voor voldoende binding met de achterban. Verder heb ik mezelf ontwikkeld in onderhandelen. Ik snap het spelletje, hoe je punten binnen kan halen en andere weggeven die minder belangrijk zijn.’
Moeilijk vond Saskia het om te ervaren wat het met mensen doet als ze ontslagen worden. ‘De emoties die erbij komen kijken vond ik heftig.’

Ondernemer

Zelf is Saskia haar baan bij Philips ook kwijtgeraakt door sluiting van een bedrijfsonderdeel. Zo kwam haar plan om een eigen bedrijf te beginnen in een stroomversnelling. Saskia rondde haar post hbo-opleiding arbeidsrecht af en behaalde diploma’s voor trainer en adviesvaardigheden.
Saskia heeft haar bedrijf Art.2527 ingeschreven bij de kamer van koophandel en is nu officieel ondernemer. ‘Ik vind het leuk om alles uit te zoeken, maar het ondernemerschap is ook spannend. Het is nieuw en ik houd van zekerheden. Ik ben meer een denker dan een doener. Het liefst heb ik alles uitgedacht voordat ik verder ga. Nu ga ik sneller over tot actie. Ik wil de vrijheid en onafhankelijkheid van het ondernemerschap ervaren. Ik bepaal nu zelf mijn strategie en de indicatoren waar ik op wil scoren.’

Wie kan me beter omschrijven dan een aantal voormalige OR-collega’s?

Mirjam Reijbroek OR-lid Coorstek

‘Je was een zeer gedreven en actief OR-lid.
Altijd goed voorbereid, zodat we bij een vraagstuk de bestuurder konden verrassen met een goed onderbouwde reactie.
Hoe je dingen voor elkaar kreeg, was van zeer grote klasse.
Doordat we jou als OR-lid hadden, waren we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
Je bent zeer betrouwbaar en toegankelijk voor iedereen, je was altijd een zeer gewaardeerd collega OR-lid.’

Marianne Kersten Ambtelijk Secretaris Centrale Ondernemingsraad Signify

‘Ik heb je natuurlijk beter leren kennen als voorzitter van de GOR (GroepsOndernemingsRaad Philips Lighting).
Je bent een bevlogen voorzitter geweest. Ik heb gezien hoe je je een zeer korte tijd positief hebt ontwikkeld van een OR lid tot een volwaardige voorzitter van de GOR.
Je hebt je honderd procent ingezet voor de medezeggenschapstructuur van Philips Lighting en je bent geen vervelende discussies uit de weg gegaan.
Je weet je goed staande te houden en daardoor heb je jezelf weten te ontwikkelen tot een zeer kundige voorzitter van de GOR.’

Jörgen Meeusen R&D and Program Manager Philips Emerging Businesses

‘Toen ik lid werd van de OR voor Philips Connected Care & Health Informatics (CC&HI) heb ik Saskia leren kennen. Saskia was veruit het meest ervaren OR lid van deze nieuwe OR.
Dat was duidelijk te merken door haar parate kennis van de WOR (Wet Op de Ondernemingsraden) en de onuitputtelijke voorbeelden van adviestrajecten uit het verleden.
Saskia was al jarenlang actief geweest in de OR voor Philips Lighting, het huidige Signify.
Daar heeft ze te maken gehad met grote reorganisaties en sluitingen, waarbij de OR toch het nodige voor elkaar heeft gekregen in het belang van de medewerkers en van Philips.
Niet gek natuurlijk dat Saskia onze afgevaardigde werd naar de COR (de Centrale OndernemingsRaad van Philips).
Saskia is een enorm betrokken OR lid met het hart op de goede plaats en oog voor iedereen in de organisatie.
Ook is Saskia kind aan huis bij de sociale partners, de vakbonden.
Als kaderlid van de FNV zat ze regelmatig aan de onderhandelingstafel van Philips of was ze betrokken bij het co-creatie proces (voor afsluiten van nieuwe CAO).
Haar goede relatie met de vakbonden maakt het eenvoudig om overleg te voeren met alle vakbondsbestuurders lijfelijk aan tafel.
Saskia heeft ook bij de OR van CC&HI een belangrijke rol gespeeld in een aantal complexe zaken die we kort achter elkaar te verwerken kregen.
Ze kent de weg goed, ze weet de rechten en plichten die je als OR hebt op haar duimpje, en kan daarmee sturing geven aan de OR op een plezierige en professionele manier.
Saskia probeert te komen tot afspraken in goed overleg met de bestuurder, maar ook hardere onderhandelingen en zelfs een gang naar de Ondernemers Kamer gaat ze, alle plussen en minnen afwegend, niet uit de weg.
Naast een zeer bekwaam en zeer ervaren OR lid is Saskia ook nog eens een heel lieve en gezellige collega die aandacht heeft voor de mensen om haar heen. Dat merk je pas echt goed tijdens een gezellige lunch of bij een borrel na het werk!
Het verbaasde me niet toen Saskia me vertelde dat ze een eigen bedrijfje wilde starten om OR’en te coachen, te trainen en bij te staan. Met haar kennis, ervaring, persoonlijkheid en enorme inzet kan dit niet anders dan een succes worden, waar vele OR’en én hun bestuurders ook van zullen profiteren.’