Advies

Oprecht advies

Een adviesaanvraag of instemmingsaanvraag u krijgt er als Ondernemingsraad onherroepelijk mee te maken. U wordt geacht de achterban te vertegenwoordigen, maar ook het bedrijfsbelang mee te nemen in het uiteindelijke advies of instemming. De belangen van deze 2 groepen zijn vaak tegenstrijdig. Als Ondernemingsraad moet u het oprecht goed willen doen voor beide partijen, vanuit die oprechtheid gaan we samen aan de slag. Zoekt u een adviseur die actief met u mee denkt en werkt? Een procesbegeleider die u helpt met de verschillende fases, de inhoud en het opstellen van het document? ART.2527 is gespecialiseerd in de begeleiding van (complexe) advies- en instemmingsaanvragen. Door een gestructureerde aanpak van de advies- of instemmingsaanvraag, en het volgen van de wetgeving, zal het advies en de instemming van hoge kwaliteit zijn. Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Organisatie van verkiezingen

De organisatie van verkiezingen voor de Ondernemingsraad moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen.
Daarnaast brengt de organisatie van verkiezingen een hoop praktische zaken met zich mee.
ART.2527 kan de organisatie van verkiezingen volledig voor u verzorgen.
Zo weet u zeker dat alle wettelijke regels zijn gevolgd. Bovendien bespaart het u als OR een hoop tijd.
Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Organisch veranderen

Een organisch veranderproces is een proces waarbij vaak aan de start nog niet duidelijk is hoe dat de situatie er aan het einde uit gaat zien.

Een organisch veranderproces vindt vaak plaats wanneer het doel pas op lange termijn gehaald dient te worden.

Het einddoel is daarmee nog een stip op de horizon.

De WOR kent geen specifieke regels wanneer het gaat om een organisch veranderproces.

Factoren die bijdragen aan het succes van een organisch veranderproces zijn: vertrouwen, heldere afspraken, draagvlak, betrokkenheid, samen, openheid, eerlijkheid, bijsturing en geen (gedwongen) krimp van de organisatie.

Wil uw bestuurder een organisch veranderproces in dan adviseert de OR in eerste instantie over het proces en (nog) niet over de organisatorische eindsituatie.

Advies en begeleiding gedurende dit proces door ART.2527 helpt u om de juiste (proces) afspraken vast te leggen met uw bestuurder.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

OR en Acquisities

Help! De onderneming wil een andere organisatie overnemen, wat nu?

Als ondernemingsraad heeft u het recht om hierover te adviseren.

Hoe staat die organisatie er bijvoorbeeld financieel voor? Wat gebeurt er financieel gezien? Heeft de organisatie ook een Ondernemingsraad? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het personeel?

Wat zijn de SER-fusiegedragsregels? Is er een due diligence rapport?

Één voor één goede vragen waar u als Ondernemingsraad antwoord op wilt. Maar welke invloed kunt u als Ondernemingsraad uitoefenen en welk standpunt neemt u in?

Advies en begeleiding gedurende dit proces helpt u om tot het juiste advies te komen.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

OR en verkoop van bedrijf (onderdelen)

Help! De onderneming wil het bedrijf (of delen daarvan) verkopen, wat nu?

Als Ondernemingsraad heeft u het recht om hierin te adviseren.
Wie wil de organisatie, of delen daarvan, kopen?
Hoe staat dat bedrijf er financieel voor?
Wat gebeurd en met onze financiën?
Heeft dat bedrijf ook een Ondernemingsraad?
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het personeel?
Wat zijn de SER-fusiegedragsregels?
Is er een due diligence rapport?

Één voor één goede vragen waar u als Ondernemingsraad antwoord op wilt.
Maar welke invloed kunt u als Ondernemingsraad nog uitoefenen en welk standpunt neemt u in?
Advies en begeleiding gedurende dit proces helpt u om het juiste advies te geven.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Arbeidsvoorwaarden en invloed van de OR

Wanneer het aankomt op arbeidsvoorwaarden wordt de Ondernemingsraad steeds vaker betrokken in het proces.
Welke voorwaarden wilt u als Ondernemingsraad afspreken en onder welke condities?
De mogelijkheid om voorwaarden af te spreken lopen uiteen.
Staat uw Ondernemingsraad voor dit vraagstuk?

ART.2527 zorgt dat u advies en begeleiding op maat krijgt.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Sociaal Plan en invloed van de OR

Afspraken die in een Sociaal Plan komen, zijn afspraken die belangrijk zijn voor collega’s, of wellicht  één van de OR-leden, die zijn baan verliest.
Als OR wilt u natuurlijk goede afspraken maken over o.a. herplaatsing, scholing of misschien wel de ontslagvergoeding.
De mogelijkheid om afspraken over te maken lopen uiteen.

Staat uw ondernemingsraad voor dit vraagstuk?

ART.2527 zorgt dat u advies en begeleiding op maat krijgt.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.