Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ART.2527 kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van ART.2527 of omdat u deze zelf verstrekt. Art.2527 kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, titulatuur, functie, zakelijk telefoonnummer, e-mailadres, naam- en adresgegevens en bankrekeningnummer en uw IP-adres.

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Art.2527 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonische contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen, informatie te verstrekken of offerte te maken. Daarnaast kan Art.2527 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeen gekomen opdracht, doorgaans het uitvoeren van een advies-, begeleidings- of (team)coachingsopdracht of het uitvoeren van een training of werkconferentie.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard

ART.2527 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

ART.2527 verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek

Op de website van ART.2527 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze worden gebruikt om de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

ART.2527 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie hierover.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ART.2527 te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ART.2527 heeft hier geen invloed op. ART.2527 heeft Google geen toestemming gegeven om via ART.2527 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar saskia@art2527.nl ART.2527 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

ART.2527 neemt bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Art.2527 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact op.

ART.2527 is als volgt te bereiken:

Telefoon: +31648185739
E-mailadres: saskia@art2527.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 72336277