Trainingen

Nieuw van start

Zoals de wet (WOR art. 12) aangeeft, treden elke 3 jaar de OR-leden af. 3 Jaar is de zittingsduur van de Ondernemingsraad (in het reglement kan hiervan afgeweken worden).
Sommige OR-leden stellen zich opnieuw verkiesbaar, anderen beslissen dat ze geen nieuw termijn in de Ondernemingsraad willen plaatsnemen, maar ook zijn er uiteraard nieuwkomers die zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad.
Kort samengevat: elke 3 jaar vindt er een verandering plaats in de Ondernemingsraad en moet het team in een andere samenstelling weer opnieuw beginnen.

Als Ondernemingsraad krijgt u te maken met:

 • Drive van de OR-leden (waarom wil ik in de OR?)
 • Dagelijkse processen van een OR (vergaderingen, agenda’s, koffieautomaat gesprekken)
 • Diverse commissies (VGWM, Sociaal beleid, privacy, Dagelijks Bestuur)
 • Wet op Ondernemingsraden
 • Relatiebeheer met bestuurder en HRM
 • Strategie van de organisatie
 • Diverse rollen en verantwoordelijkheden

ART.2527 zorgt dat u als Ondernemingsraad binnen 2 dagen op volle sterkte bent op bovenstaande punten waardoor u met vertrouwen uw zittingstermijn kunt starten.
Neem vrijblijvend contact op om deze mogelijkheid te bespreken.

Trainingsduur: 16 uur.

Wet op de OndernemingsRaden (WOR)

Deze verdiepingscursus van de wet geeft u als OR-lid de mogelijkheid om de wet verder te ervaren dan alleen Artikel 25 en 27.
Welke rechten en plichten heeft de OR en misschien nog wel belangrijker, welke rechten en plichten heeft de bestuurder?

De cursus staat uit 2 dagdelen die afzonderlijk te boeken zijn.
Deel 1: toetsing van het kennisniveau, interactieve verdieping met praktijkvoorbeelden
Deel 2: toetsing van het kennisniveau, aan de slag met de nieuwe wet*

*Mogelijkheid om aan de hand van casuïstiek aan de slag te gaan of een plan van aanpak voor de eigen OR op te maken.
Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Trainingsduur: 4-8 uur.

Strategisch denken

Als Ondernemingsraad is het fijn om te weten wat de bedrijfsstrategie is en wat de uitvoering van de strategie voor mogelijke gevolgen heeft voor de organisatie. Zo ben je goed voorbereid op de toekomst!

Denk hierbij aan:

 • Welke koers gaat de organisatie varen?
 • Wie komt wel of niet aan boord van de nieuwe koers? Worden er op korte termijn investeringen gedaan?Is er een verandering van werkzaamheden?Zijn er andere bedrijven nodig om de strategie te realiseren?Lopen er onderzoeken binnen de organisatie?

Wilt u aan de slag met de strategie van uw organisatie, maar vindt u het lastig om de gevolgen te overzien?
Door een training bij ART.2527 wordt u goed voorbereid om vervolgens zelf aan de slag te gaan met uw bedrijfsstrategie.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Trainingsduur: 4-8 uur.
De training kan uitgebreid worden met het oefenen van een casus van uw ondernemingsraad

Goed onderhandelen

Als Ondernemingsraad bent u continue aan het onderhandelen, maar wordt het pas echt spannend wanneer u afspraken wilt maken waar de bestuurder niet op zit te wachten.
Door u goed voor te bereiden hoeft een onderhandeling niet spannend te zijn.
Een training van ART.2527 doorloopt de fases van onderhandelen en bespreekt de mogelijke uitkomsten van de onderhandeling.
Ook komen de meest voorkomende valkuilen aan bod en oefent u hoe u als Ondernemingsraad de belangrijkste punten “binnenhaalt”.

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.
Trainingsduur: 4-8 uur.

De training kan uitgebreid worden met het oefenen van een casus van uw ondernemingsraad

OR en robotisering

Digitalisering en automatisering zijn aan de orde van de dag. Heeft uw organisatie dergelijke plannen?
Dan is het goed om als Ondernemingsraad hiervan op de hoogte te zijn.
Heeft de onderneming nagedacht over de mogelijke gevolgen voor de organisatie?
Het in een vroeg stadium betrekken van de Ondernemingsraad helpt om een breder draagvlak te creëren en de mogelijke gevolgen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Welk standpunt neemt de Ondernemingsraad in?

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Trainingsduur: 4 uur.

Bestuurder en HR

Een goede samenwerking van de bestuurder en HR met de ondernemingsraad is van groot belang om de medezeggenschap in uw onderneming te laten slagen.
Goede communicatie en een open relatie tussen bestuurder/HR en ondernemingsraad is de basis voor een goede samenwerking.
Hoe kunt u de relatie met uw Ondernemingsraad verbeteren of de goede relatie in stand houden?
Om hier goede invulling aan te geven, gaan we in de training aan de slag met o.a.:

 • De verschillende werkvelden van de ondernemingsraden en de rol van bestuurder/HR
 • Formeel en informeel overleg met de ondernemingsraad
 • Formeel en informele (proces/werk) afspraken met de ondernemingsraad
 • Communicatie
 • Groepsdynamica
 • Valkuilen in de samenwerking

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Trainingsduur: 4 uur.

Rol en verantwoordelijkheid van een ambtelijk secretaris

Als ambtelijk secretaris ben je de smeerolie tussen de bestuurder/HR en de ondernemingsraad.
Jij zorgt dat alle schakels binnen de medezeggenschap soepel blijven lopen.

Maar hoe draag je daar als ambtelijk secretaris optimaal zorg voor?!
In een training met kennis en kunde uit de praktijk, aangevuld met wetkennis, kennis van groepsdynamica en verschillende werkvormen, krijgt u antwoord op deze vraag.
Daarnaast wordt u ook voorzien van de laatste ontwikkelingen in de wet op de ondernemingsraden en het arbeidsrecht.
Wilt u uw taak als ambtelijk secretaris meer diepgang geven en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Neem vrijblijvend contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Trainingsduur: 4 uur.

Voor alle trainingen van Art.2527 geldt:

De benodigde materialen worden tijdens de training verstrekt
De trainingen worden op maat verzorgt, er zijn geen specifieke opleidingseisen vereist